main_sermon_2018e.jpg     choir_s2.jpg    p_w_m2.jpg

공지사항

2018 VBS !! - 관리자 file
2018-05-26
2018년 순모임 ... - 관리자 file
2018-01-07
2017-06-18
2017-05-21
2017 말씀의 잔... - 관리자 file
2017-05-14

목회칼럼

2018-06-02
2018-01-06
2017-12-03
2017-11-25
2017-11-11

좋은 글 묵상 나눔

사랑보다 깊은 - 송태희
2018-07-12
2018-07-07
2018-06-30
2017-08-19
2017-06-17

자유게시판

남자친구라면... - 바느질여자
2018-07-19
은근히 멋있... - 바느질여자
2018-07-17
신인 인사드... - 송유나
2018-06-14
신입 교인 ... - YongChoe
2018-05-12
영어 쉽고 ... - 유익한
2018-04-12

협력단체


ci.png     mlogo.gif     clogo.gif     logo2.png

주님의 빛 교회 Lord's Light Community Church

5271 Lincoln Ave., Cypress, CA 90630

T. (714) 252-9191   lordlight.webmaster@gmail.com Copryright (c) 주님의빛교회. All rights reserved.